Biblioteca virtuală: Marcel Miron

Raze de lumină

Autorul acestui volum formulează o ,,definiție” pentru poet (așa cum au făcut-o predecesorii săi din lumi și timpuri de mult trecute), cu o
prospețime metaforică ilustrativă pentru talentul său: ,,Poetul/nufăr plutind pe lac/se salvează de la înec/ prin taina înfloririi/ iar albinele/ culeg nemurirea/dintr-o floare muritoare”/(Poetul), sugerând că acesta poate fi
nemuritor prin creația sa și că poezia poate fi floarea al cărei miez este nectar, adică Idee.

Maria Trandafir

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s