Meditația de vineri (24 feb)

orașul universal/ the universal city… by LuciD / Lucian Dobârtă

* adorm între două lumi paralele
una mă coboară, una mă ridică
sus, visez departe plutind
ceea ce acolo jos, mă doboară
* I fall asleep between two parallel worlds
one lifts me up, one breaks me down
floating far away, I dream
of what tears me apart down there


eternul mister feminin / the eternal feminine mystery … by LuciD / Lucian Dobârtă

motto : iubirea!?... singura boală de care nu se ferește și tratează nimeni !? /
        Love? The only disease no one fears and no one cures?


* mi-ai tulburat destinul
cu fiecare apariție
și eu... eu te-am crezut
femeie, iubire... la urmă tristețe
dar tu, mereu mă pândești din umbră
în catedralele credinței

* You have troubled my destiny
With each presence
And I have trusted you
Woman, love... ultimately sadness
And you, keep watching me out of the shadow
In the cathedral of faith

Meditația de vineri (3 feb)

eu însumi / 
myself ... by LuciD / Lucian Dobârtă

*strigă toată ființa din mine
lăsați-mă să fiu eu
lăsați-mă să plâng
lăsați-mă să râd
lăsați-mă să simt
lăsați-mă să visez
lăsați-mă să sper
lăsați-mă să tac
lăsați-mă doar...
să redevin eu

*all being cries out in myself
let me be myself
let me cry
let me laugh
let me feel
let me dream
let me hope
let me be silent
just let me…
return to my own self

Meditația de vineri (20 ian)

Cred, Doamne, ajută necredinţei mele! /
I believe, Lord, help my disbelief! ... by LuciD / Lucian Dobârtă

* las inima să spere,
las gândul să zboare,
continuu călcat în picioare,
de cei ce odată m-au iubit...
dar mă ridic dincolo de orice,
de ei, de mine... de tot,
mereu în fiecare zi de lumină

* let my heart hope,
let my thought fly,
continuously stepped upon,
by those who used to love me...
but I'm going to rise past anything,
past myself, past them... past anything,
always in every bright day