Lecțiile smeritului monah…

Mizeria ni se strecoară în suflet pe neașteptate, prin lucruri mărunte cărora nu le dăm importanță până e prea târziu. “Un D sau un T” se numea eseul lui N. Steinhardt pe această temă: comisarul bate la ușă pentru a se interesa dacă vecinul își scrie numele Malod sau Malot, o diferență nesemnificativă, o consoană finală care abia dacă se aude la pronunțare. Așa începe. Odată ce i s-a răspuns, ce există cooperarea, fie ea minimă, comisarul intră în casă, după un timp cere o cafea și în final se comportă ca un stăpân. Compromisurile sunt rareori înțelepte, de obicei periculoase. Mai ales: nu poți încheia un compromis cu cineva care nu are același sistem de valori.

Mă tot gândesc la social media și la experiențele generației mele: marile adunări populare. Cine nu le-a trăit, nu-și poate imagina ce se petrecea acolo. Îngrijorător e că istoria se repetă. De data aceasta nu doar cu osanale, se poartă și înjurăturile. Mecanismele seamănă îngrijorător.

Adunările populare erau univoce. Demonstrau o ficțiune: unitatea de nezdruncinat, etc. în jurul partidului și a conducătorului. Azi, social media sunt echivoce. Orice temă poate fi satanizată sau divinizată. Situația are chiar și un suport teoretic: post adevăr. Ca la Orwell, în minutul de ură din 1984, postarea trezește reacții. Reale sau mimate, ele urmează același șablon ca defunctele adunări populare.

E clar că am deschis ușa. Cooperăm. Ce va urma?

Poezia înseamnă libertate…

…declara recent poetul Viorel Mureșan într-un interviu.

Subscriu.

Subscriu la libertatea de a nu cădea în capcana manipulărilor de tot felul, de a nu mai crede că toate trăirile noastre trebuie tăvălite prin făina politicii, libertatea de a scăpa de obsesia privitului peste umăr din cauza conspirației permanente care nu ne pierde din vizor nici o clipă.

Subscriu la libertatea de a renunța la prezidiu și lozinci, la libertatea de a nu avea nevoie de diplome pentru a ne bucura de cel mai important fapt din viața noastră: acela că trăim.

Subscriu și continui să mă bucur de toată frumusețea nerevendicată a existenței.

Subscriu și vă invit să faceți la fel.