Singurătate

s-așterne în cale-mi pustie cărare,
iarna nesfârșită îmbucându-mi pașii,
nemaiștiută, până ieri, durere,
gândită-n citirile din toiul nopții,
urme de iarbă se strivesc sub talpă,
râuri lăcrimânde le brăzdează,
aspru sfredelind în sinea-mi stearpă,
timpurile-apuse care mă veghează,
amuțindu-mi visuri destrămate,
temerar născute, aripi efemere,
ecouri pribege în eternitate.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s