”Când? Cum? Cine/Ce crede?”

Comemorare Ion Luca Caragiale
Azi, 13 februarie 2023, sărbătorim împlinirea a 171 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale care a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.
George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români.
A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. (Wikipedia).
Sărbătorindu-l, m-am gândit să scriu o tautogramă cu litera ”C”după ”Cronica” de Caragiale:


Cotrobăi căutând cărările creației Caragialiene. Culeg ”Cronica”.
Comentând cronica, creionez câmpul compunerii conform cronicarului Caragiale.
Conchid consemnând câteva comentarii:
- Colajul cronicii cuprinde cadre comunitare, colective.
- Culeg câteva cuvinte cuprinse-n cronică: conu, chefliu, clondir, cafeaua, ceașca,
cognac, copilele, coloarea ciadiriu.
Căutând culmile creației, Caragiale cuprinde cu cârligul, cu cociorba, cu clondirul, cu cana, cu
cotarga, cu cazmaua... combinări cumulative, conexiuni cazuistice cultivând comicul.
Conținutul croșetării cuvintelor creează colaje-n care comicul curge continuu.
Comemorând creația Caragiale, citesc compunerea, care-mi convine, compunere creată cu câteva cicluri crepusculare cuprinse-n clepsidra curgerii clipelor:
”Când? Cum? Cine/Ce crede?”
Curtea Curţii Constituţionale, construită cred, cea cu calcanul confuz, clădit către corpul comun central, cuprinde cauze clare, conţinând cumulul conştiinţei, crescute convingător cu critică corectă, catalogate casate.
Cronometrând cu ceasul câteva câtimi, cercetând corespunzător craterele cu crescenţele creierului, conchid cu credinţa că:
Cei ce cred că Constituţia conţine cuvinte cam cât consumă calul celui căpătuit cu câteva catrene comice, capătă caracteristica clară corespunzătoare cetăţeanului căzut cât-colo, cărat cu căruţa cu coviltir croit cam calâmb, cu cusături cu cânepă, criţă ca cuiul, către casa crâşmarului căsătorit cu cumătra Candidia, cea cu cămeşa cârpită, cu cusături chilim.
- Candidie, caută ,,crebla", curăţă curtea!
- Ce-i cu sti.... cu cana... cu conştiinţa... cu credinţa căzută, care-cum?
Care-cumva, conchide chinuit Cătălin, cumnat cu cuscrul Căilean, cel care construieşte casa candidatului Convenţiei Civice. Categoric, cursul corect creşte continuu, conturând carenţele cumulate, corespunzătoare caracatiţei comerciale.
Ce? Chiar credeţi că conţinutul calupului, comunicat chipurile, cu câteva crampe chinuite,
conchizând chirurgical, crează consternarea colectivului ce consumă câteva cuvinte ce conţin
către cap caracterul C?


(2012, 23 septembrie. Completat: 2015, 23 ianuarie)


Autor: Gheorghe Mizgan

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s