Biblioteca virtuală: Zorovavel Petrehuș

Însemnări din inconștient

Un răzvrătit tandru: Zorovavel Petrehuş

Numele său cu conotaţii biblice te duce – „volens
nolens” – la comparaţia dintre acel Zorovavel din Vechiul
Testament cu un om al cetăţii contemporane, pe numele lui,
Zorovavel Petrehuş: poet, gazetar, „boactăr“ de meserie,
prin instituţii culturale lăpuşene.
„Zorro”, cum îi spun ciufuţii lui prieteni, este înainte
de toate un tălmăcitor de gânduri rafinate, dar mereu apărate
parcă de colţoşenia şi băţoşenia unui suflet sensibil într-o
lume blazată, indiferentă la marile valori ale fragilei fiinţe
umane. De unde o încrâncenare din partea poetului, de a
pedepsi o lume mercantilă, de a o văduvi de propriile sale
taine eresuri.

Ion Burnar

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s