Lumină lină / Gracious Light (2/23)

Revista Lumină Lină apare sub egida UZPR (Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România). Este membră a Asociaţiei Revistelor, Publicaţiilor şi Editorilor (ARPE).
Lumină Lină. Gracious Light, a peer reviewed publication, is indexed and
abstracted in World Laboratories and Scientific Resources Index and TLS Archive.
Colegiul de redacţie: Director: THEODOR DAMIAN, DamianTh@aol.com
Redactor şef (România): MIHAELA ALBU, malbu47@gmail.com
Secretar de redacţie, tehnoredactare şi paginare: CLAUDIA DAMIAN
Redactor: SORIN PAVĂL
Fotoreporter: ALEX MARMARA
Consilieri editoriali: DAN ANGHELESCU, GELLU DORIAN, IOAN GÂF-DEAC,
AUREL ŞTEFANACHI, MUGURAŞ MARIA VNUCK, DAVID VNUCK


Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s