Starea de fapt

Ultimii să stingă lumina...

Demnitarii din tribune au plecat de mult, 
publicul a mai zăbovit, 
apoi au pornit grămadă spre ieșiri, 
ultimii au rămas omenii de ordine, 
ei s-au retras la bufetul din apropiere...

Nocturna nu funcționează, 
noi jucăm, 
cu oarecare disperare 
la lumina lunii...

© Zorin Diaconescu 2022

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s