Capricii și cutezanță

 Neîmblânzitul Nichita

se cufundă în umbra cuvintelor

și stârnește ideile nemărginirii…

 

El întreține cosmosul

cu plasma limbii naționale,

cu imaginile tradiționale ale lumii lui.

 

Cu puterea imaginarului

schimbă teoriile cu străbunii.

Prin măreția formulelor oraculare

dezvelește semnele eternității.

 

Neîmblânzitul Nichita

modelează materia prin cuvânt.

Înalță miracolul poeziei

într-un alt spațiu al aventurilor poetice.

Cu spiritul solar al înălțimilor,

al existenței materiale și spirituale,

cuprinde aspirațiile din absolut.

 

Culorile gândurilor stănesciene

se iuțesc când se apropie de absolut.

 

Neîmblânzitul Nichita,

prin inițiere grea și luptă,

dezvelește teoriile cuantice

și limitelor interioare ale sinelui.

Încercările lui au drame sisifice

și frumusețile unice ale ideilor.

Prin simțul luminos al cuvintelor,

el „Întunecă întunericul”

dezvelind ”izvorul luminii”.

Prin tensiuni inefabile

caută canalele de comunicare

și-apar viziunile inedite

ce se revarsă în dinamica semnelor,

care rodesc în viitor…

Culorile gândurilor stănesciene

se iuțește când se apropie de absolut.
Neîmblânzitul Nichita,

prin șocul metaforelor,

încifrează lumina semnelor,

aducând„corăbii zburătoare, cu sămânţa lumii-n ele”.

Dezvelind semnele eternității,

mută zidurile existenței,

deplasează frontierele sufletului

în veritabilul câmp al cunoașterii

și-a aduce misterul prin rezonanța ideilor.

 

Vizionarele teorii matematice și cosmogonice 

revoluționează limbajul poeziei, recunoscând:

„Eu sunt spiritul care înţelege cuvântul”,

 prin limbă română„ dumnezeiesc de frumoasă”.


Neîmblânzitul Nichita 

ne poartă prin mișcarea luminii,

prin vârtejul minții,

în luptă cu „nevăzutul și neauzitul”,

cu lumile„nemirosite, negustate, nepipăite”,

să putem deplasa limitele și liniile de forță,

care ordonează puterea urcării.

Pe scara întrebărilor neluminate,

Nichita pătrunde în aventura spiritului,

urcând pe pojghița de pulbere stelară,

în spațiul mirific al poeziei,

unde tainele radiază din geneza mitului!
Creația înseamnă : cunoaștere, putere, iluminare și încredere

                                       Victoria Fătu Nalațiu

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s