Biblioteca virtuală: Vasile Dan Marchiș

Majoritatea poeziilor din acest volum, peste 50 din 68 incluse în cartea de față, tipărită la editura Napoca Star din Cluj Napoca,(128 pagini) scrise de autor în ultimii 3 ani sunt publicate și în prestigioasele reviste:
”Convorbiri literare”, ”Hyperion”, ”Alba Iulia Cultural”, ”Leviahtan”, ”Argeș”,”Cuvânt românesc”,(Spania), ”Litere”, ”Feed Back”, ”Neuma”,
”Alternanțe”,(Germania), ”Caiete Silvane”, ”Nord literar”, ”Meridian Cultural Românesc”, ”Vatra veche”, ”Plumb”, ”Observatorul” (Canada), ”Portal-Măiastra”, ”Spații culturale”, ”Surâsul Bucovinei”, ”Caligraf”, ”Sintagme literare”, ”Banchetul”, ”Caietele Columna”, ”Mărturii culturale”, ”Urmuz”, ”Boem@”, ”Tecuciul literar-artistic”, ”Reflex”, ”Destine literare” (America de Nord), ”Arena literară”, ”Expres cultural”, ”Literatura de azi”, ”Timpul”, ”Lumină lină” (New York, SUA), ”Contact internațional” (Canada) etc

  Despre versurile scrise în această carte a consemnat elogioase referințe critice distinsul poet Petre Rău în Antologia ”Vibrația Metaforei”, alcătuită de Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați.

   ”Dumnezeu, muza, poezia, și literatura în general, sunt teme predilecte, pe care poetul Vasile Dan Marchiș le adoră și le manipulează frecvent, cu multă iscusință. În grupajul liric pe care ni l-a încredințat, hotărât lucru, muza este cea care domină chintesența creativă a poetului.
   Într-un limbaj ușor descendent, poetul încearcă alambicări inedite din cuvintele ce-i alcătuiesc versul: ”De aceea te voi face aprig să scrii / cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri. / Îi fi tu grădinar / dar cu muza nu te joci de-a urzicile / sau să mă îngâni ca pe acestea” (”Purificare”). Printre poeme întâlnim și unul dedicat unui subiect mai sensibil, mai capricios, cel al sărăciei, subiect pe care poetica, de regulă, nu obișnuiește să-l trateze la modul direct. Și totuși, poemul are suficientă consistență lirică și reușește să convingă lectorul că, într-adevăr, are ceva de spus: ”Sunt mesagerul sărăciei / pe care o etalez în regim de pantomimă / în gesturi, semne, suspine, / cum vântul în crengile goale ale copacului” (”Nu ajung cuvintele”).
Poemele sunt înțesate cu reflecții care reușesc să împingă sentimentele spre împrietenirea cu destinul, cu însăși muza. De pildă, uimirea este concretizată până la urmă în muza literaturii: ”La început a fost uimirea / cum că / Dumnezeu n-a avut prin ce-și concretiza gândirea”(Literaturizarea uimirii).
”Scrierea extremă”, un poem fabulos, reflectă, de asemenea, preocupările poetului de a comunica cu muza și de a descluși tot felul de taine ale creației: ”Acum mă opresc din criză acută de spațiu,/și pentru a nu așeza noile litere / peste cele scrise anterior, /lăsând mâna stângă nemișcată / dar nu înainte / de a așeza pixul ca literă în continuarea textului... /Vărs o lacrimă drept virgulă... / Spațiul s-a restrâns atât de mult încât / n-am avut altă variantă decât că / am atașat trupul meu ca penultimă literă la text...”. 
Muza vine cu inspirația, dar mai vine, prin ea însăși, și cu interogații epistemologice și chiar ontologice: ”De ce-ți dorești să fii pasăre /
când m-ai deslușit chiar în gândurile tale...”.
O poezie cerebrală, dar și sensibilă și uniformă, tipică autorului, în care metafora își face loc de la sine, fără să fie articulată prin vreo
strădanie sui-genesis. O poezie curajoasă, de largă deschidere,
neîncorsetată prozodic, ce ne vorbește despre Vasile Dan Marchiș ca despre un poet cu pasiune și har.

     *Petre RĂU, în antologia ”Vibrația metaforei”, alcătuită de Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați.

DE ACELAȘI AUTOR

* Microepistolele tristeții, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005
*Verbe exilate, editura Scriptorium, 2006
Zodii contrafăcute, editura Eurotip, Baia Mare, 20007
*Zodii de rezervă, Editura Amanda Edit Verlag, București, 2015
* Meditațiile Bucuriei, Editura Amanda Edit, București, 2018
* Zodii de rezervă 2, Editura Amanda Edit, București, 2019
*Cruci vii, editura Enesis, Baia Mare, 2022
*Chiar din a șaptea zi, volum bilingv româno-albanez, editura Amanda Edit, Sinaia, 2022 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s