Poeme din volumul în pregătire PSALMII DE NOAPTE

Mă cerţi/ Aspru/ Doamne/ Mă laşi/ Bătrân şi obosit cum te ştiu/ să maltratez/ Cadavrele toamnei/ M-ai cam lăsat/ Singur să mă nasc/ Ca o galbenă vedenie/ O hârcă/ Muribundă/ Locuieşte în inima mea/ Pustiindu-mi dorul de tine/ Aruncând/ Tăcere asupra cuvântului/ Oloagă despărţire/ DE Femeia/ Ce-n pântece m-a purtat/ Priveşte/ Striveşte/ Zările/ Înguste şi bolnave/

Mirosind/ A schelete de iarbă/ Ce-l biciuiesc/ Pe robul Tău/ Îl străpung/ Cu pumnale de ploaie/ Cu stele/ Înveşmântate în negre sutane/ Cămaşa/ Cămaşa Ta/ Am zărit-o/ Pe un teanc de scrum/ Ivit din lacrimile de beduini/ Cerşeau/ Apa Profetului/ Lasă-mă să-ţi spăl ochii/ Să fur cămaşa/ Să te îmbrac în ea/ La început de ziuă/ Nu mă tot certa/ Zilnic/ Cu bucăţi sparte, mototolite/ Din zidul Ierihonului/ Lasă-mă / Să caut o lumânare/ Pe care să o aşez/ La căpătâiul/ PrimuluiVenit/ În cortul meu/ Aşezat în mijlocul Medinei…


Departe de hiene/ Nopţi stau şi privesc la tine/ Mărturisesc despre acest Noiembrie/ Că are dinţii asprii/ Zgomotul ceţii îmi provocă răni/ Calc pe urma cuielor/ Înghit cu nesaţ mâzga Ta, Doamne/ Nişte corbi ce au ochi albaştri/ Fac dragoste cu trunchiurile îngheţate ale copacilor/ Ape tulburi, lutoase, macină smerenia Tatălui/ Ploaia de frunze a ucis orbii pământului/ Fariseii îl îmbie pe

Iisus cu trandafiri negri, furaţi din Grădinile lui Caiafa/ Noiembrie, asemeni unui tâlhar/ S-a dus lângă Domnul şi Domn s-a făcut.


Bătrân însingurat culegi boabe de cenuşă/ Ca o zăpadă Moartă/ Pe şine de cale ferată mă apropiu de Tatăl/ Rătăcind prin beţii negre te caut Doamne/ Te caut, mi-e dor de ochii Tăi, ciudat de albaştri/ Alerg/ Octombrie, ore obosite/ Mirosul zeilor adormiţi/ Vederea singurătăţii/ Banală revedere/ Oamenii de piatră culeg dimensiuni prăfuite/ Spaţii amiabile, unde Venerabili Domni – Discută despre tine, Doamne !

Început de lună – schimbul unu – Despre Tine, femeie, scris-am nenumărate rânduri/ Asemeni unor gâze, necontrolate de Domnul/ Te cerţi cu El, de parcă Raiul între coapsele TALE s-ar găsi/ Întinsă pe canapea, bei cafele cu Iuda/ Iuda, cel păcălit de Diavol/ Chipu-ţi alunecă peste respiraţia mizeriei din sufragerie/ Năclăită îţi este ideea despre Eternitate/ Vorbesc indivizi, pe numele lor, niscaiva Pilaţi mi-au zugrăvit cortul… Cu Ce … Cu întuneric/ Cu lumina neagră a unor ape şi mai întunecate

Text și Ilustrație: Alin Cordoș

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s